FRANK SMULDERS ( 1926 – 2003)

Frank in zijn favoriete stoel  ( in 1998)

” Frank Smulders was een Nederlands klinisch psycholoog en psychotherapeut, tevens schrijver en dichter. Zijn specialiteit was existentiële psychotherapie en praktische filosofie. Binnen zijn vakgebied stond hij bekend om zijn radicale maar fijngevoelige begeleiding van cliënten met soms zeer ernstige existentiële problematiek, waarvoor hij zich met heel zijn persoonlijke bekwaamheid inzette. Door op te groeien in de generatie van jonge mensen die de oorlog meemaakten en als hoogbegaafde,  wist hij uit eigen ervaring  “waar de mens toe in staat is” en juist deze trauma’s in zijn eigen leven maakten hem in staat om het lijden van anderen, wat in zijn werk op hem afkwam,  te helpen transformeren in werkelijk geleefd, waardevol  leven.

Hij was een voorstander van voortdurende reflectie zowel op zichzelf als therapeut als op het therapeutische proces en de zich aandienende vernieuwing binnen het vak, waardoor hij zich levenslang bekwaamde in verschillende stromingen van de psychotherapie. Hij was (een vaak actief) lid van diverse psychotherapieverenigingen.

Naast zijn dagelijks werk als psychotherapeut was hij opleider van psychotherapeuten, huisartsen , psychiaters en gaf hij supervisie aan collega’s.

Hij schreef een aantal teksten over zijn werk, die hij in de eerste jaren van zijn werkzaam leven in de vorm van boeken en talloze artikelen, en later grotendeels in eigen beheer uitgaf. Daarnaast schreef hij vanaf zijn 18 e jaar gedichten, die hij ondanks de hoge kwaliteit ook enkel in eigen beheer uitgaf.”  ****

**** {{ ( Eindhoven , sept. 2018) Bovenstaande beknopte “schets” van FRANK, alsook hieronder de CITATEN, de GEDICHTEN, de BIOGRAFIE, de BIBLIOGRAFIE en overzicht van UITGAVEN IN EIGEN BEHEER zijn aan mij (JVM)  als een geheel in goed vertrouwen ’ter hand’ gesteld door Anna de Lange, gedurende vele jaren en tot aan zijn dood zijn vrouw. In afwachting van een heuse Wikipedia-pagina hier al een bescheiden podium. }}

Enkele citaten:

“ Procesbegeleiding (psychotherapie) is in essentie ten diepste een huiveringwekkende en tevens boeiende gedeelde pelgrimstocht naar een hoogstwaarschijnlijke bevestiging van dat oer menselijke vermoeden dat wij mensen er ondanks alles toch wellicht niet voor niets zijn”.
“ De mens kàn niet zomaar zijn wie hij wil. Hij kan wél leren te willen wie hij is, zoals hij zich aantreft. Dáár ligt de poortloze poort tot alles wat mogelijk is; althans als men de moed heeft daardoorhéén te gaan. Alles wat een mens nodig heeft op zijn pelgrimstocht, ligt al in hem opgeslagen, is hem al aangereikt doorheen een ontwikkelingsproces van eeuwen evolutie. In elk nieuwgeboren mensenkind is alles al aanwezig, en we mogen blij zijn dat dat zo is en dat onze liefdeloze sociale stupiditeit geen invloed heeft op de erfelijkheid, op het leven zélf; dat ongezien wordt doorgegeven, en waarin al onze menselijkheid ligt, al onze creativiteit, al onze tederheid en al onze waardigheid. In elk individu kan dat tot ontplooiing komen, mits voldoende respect.”
“ We zullen het geloven moeten opheffen om het ervaren weer mogelijk te maken, door de mens tot zijn recht te laten komen”.
“ Ik had ooit een boek willen schrijven over hoe die wonderlijke bezigheid die we psychotherapie noemen kan rijzen tot het peil van haar volkomenheid als een estafette van heil, van zinvolheid”.
“ Ten gronde staan we er allemaal hetzelfde voor: onszelf te zijn, en de moed te hebben te staan voor wie je bent, en te weerstaan aan de verleiding van de modieuze waan van de dag.”
“ Alles wijkt voor wat blijkt”

ENKELE GEDICHTEN: 

FRank recuperatio.jpg
FRank Doorgaan met ademhalen
 

BIOGRAFIE

1926  ( 22 oktober) Geboren in Helvoirt
1940-1944 Canisius College Nijmegen, onderbroken door de oorlog.
1948 Eindexamen gymnasium Den Bosch
1949-1950 militaire dienst
1954 Cum Laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de klinische                                                                                                          psychologie en psychopathologie.
1954- 1956 Werkzaam als klinisch psycholoog aan de Mesdagkliniek in Groningen.
1957- 1972 Werkzaam als klinisch psycholoog in Huize Assisie te Udenhout
1972-1973 Studentenpsycholoog aan de Universiteit in Tilburg
1973- 1991  Psycholoog/psychotherapeut RIAGG Maastricht,
met daarnaast een eigen praktijk.
1991- 2000  Psychotherapeut in eigen praktijk
2003  (14 mei)   Gestorven in Maastricht
 

Bijbanen

1952-1953  Psycholoog bij de Geestelijke Volksgezondheid Tilburg
1956-1957  Katholieke School voor Maatschappelijk Werk Eindhoven
1958-1964  Opleiding voor bejaardenverzorgsters Boxtel
1972-1973   Stichting Katholieke Sociale Academie Breda
1976-1977  Supervisor Protestantse V.O. sociale arbeid
Daarnaast nog docent en supervisor aan een aantal psychotherapie-opleidingen gedurende vele Jaren.

Bibliografie:

1954   “De betrekking der waarneming op haar objekt” Thesis R.U. Groningen
1961 “Brugmans, de leermeester”  NTs.Psych. jrg.14 nr. 3 blz. 179-183
1963  “…O, gij clowns”  De Bazuin 46,42
1966  Pedagogische psychologie 1 in: J.Veerman (red.) Grondslagen der zwakzinnigenzorg 1                                     de tijdstroom Lochem
1967  Pedagogische psychologie 2  idem
1968  Diverse besprekingen in tijdschriften en ontwerpen van psychologische testen
1969  De “brave old world” van Anna Terruwe, Gawein 17, 1968 pag. 71-78
“ Differentiatie, specialisatie en registratie in de klinische psychologie”De Psycholoog 4, 3, 102-106
“De pseudo-heriditeit van gedragsmodaliteiten” Gawein 18, 4, 172-180
1970  Leergang psychologie 1 in: J. Hoeienbosch “ Leergang opleiding zwakzinnigenzorg( met Speelman en van Pelt) Tijdstroom Lochem
“ Hantering van overdracht in counseling en therapie”, mimeograph  Ver.v. Rogeriaanse    Psychotherapie
1971  Leergang psychologie 2 zie boven
“Groepstraining, en wat daarna?”  Jeugd en Samenleving1, 12, 735 e.v.
1972   “ Paradoxen in het gedrag”  Tijdschrift voor orthopedagogiek 6, 6, 178-184
Leergang psychologie 3   zie boven

Uitgegeven in eigen beheer:

1970      Psychologische hoofdstukken
1971      Kleine ontwikkelingspsychologie voor groepsleiders
1972      Wording en verwording van de menselijke persoon
1976/1980           Opstellen over Gestalt
1979      In het spoor van Rogers
1980      Ook dit gaat voorbij
1982      Psychotherapie, een persoonlijke keuze
1982/85 Doorkijkjes
1984      Diagnostiek en Anamnestiek
1984      Als je het mij vraagt
1985      Dansen rond de vrijheidsboom
1985      Inleiding tot de Gestalttherapie
1985      Geestelijke gezondheidszorg, Mythe en Mogelijkheid
1988/89 Kort en goed
1991      Roepen in de woestijn
2000      Metaforai ( verzamelde gelijkenissen)
2001      Stoffelijk overschot  (verzamelde gedichten)
2002      Residu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstaande schets