Kosten

Voor de allereerste keer betaalt iedereen een vast bedrag.
Zoals u een kaartje koopt naar een musical in de Randstad of een grote voetbalwedstrijd. We nemen zeker ook voor zo’n eerste ontmoeting altijd ruim de tijd.
Voor 2015 heb ik het bedrag vastgesteld op € 85. Ook voor 2020 blijft dat tarief gehandhaafd.
Bij voorkeur maakt u het bedrag over kort voor de afgesproken datum op mijn rekening NL48INGB0001327377 t.n.v. J.C.J.M. van Mechelen te Eindhoven. Of ik reken erop dat u het bedrag gepast bij u heeft.
Aan het eind van het eerste gesprek blijkt, of is al gebleken of we samen verder gaan. In samenspraak stellen we het tarief vast en hoe er betaald gaat worden. Ik vraag mensen naar draagkracht: tussen de 50 en 135 euro per consult-uur. Als dit niet voor u is op te brengen, praat er dan met me over. Ik ben daar welwillend in.
Wel moet ik vragen als u verhinderd bent uiterlijk 48 uur vooraf af te zeggen.En ‘no show’, toch ‘pay’. Zonde van uw geld. Bedenk: Er zijn maar ‘weinig kaartjes’ per week verkrijgbaar. En trouwens ook jammer voor iemand die graag een plek in mijn agenda had gekregen.