Gesprekspartner voor ouderen

Toen ik mij voorbereidde om een website te maken, na een periode van ziekte, operaties en malaise, en mij  langzaam weer voelde ontwaken schreef ik een brief begin juni 2014 aan een gerenommeerd weten-schappelijk instituut . Ik vroeg om enkele  Nederlandse kerncijfers omtrent de levensverwachting van een man van 72 jaar . En ik kreeg een uitvoerige brief – nadat men zich ervan vergewist had dat ik de portee begreep van de statistische groepscijfers – retour op 23 juni met het volgende slot:

Gezonde levensverwachting voor mannen van 70 jaar
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen 11.5 jaren
levensverwachting zonder chronische ziekte 4.1 jaren
levensverwachting in goed zelf-ervaren gezondheid 12.6 jaren

Conclusie

We leven steeds langer, tevens leven we steeds langer zonder lichamelijke beperkingen. Wel leven we meer jaren met chronische ziekten (dus de levensverwachting zonder chronische ziekten is lager en gedaald). Dit laatste komt doordat we vroegtijdig chronische ziekten opsporen (hoge bloeddruk, cholesterol etc). Door het vroegtijdig opsporen van deze chronische ziekten kunnen we ze behandelen en daarmee de ernstige gevolgen in de vorm van lichamelijke beperkingen voorkomen. Uiteindelijk leven we daardoor ook langer.

De stijging van de levensverwachting gaat op dit moment zo snel, dat u elke week dat u leeft, een weekend extra in levenverwachting cadeau krijgt
Ik hoop dat ik zo uw vragen heb kunnen beantwoorden.

Alle goeds en met heel hartelijke groet,  + handtekening